Monday, November 28, 2011

Bloggstafett - Skriv för frihet

Den 20 november inleds Amnestys bloggstafett för yttrandefrihet. Läs inläggen och följ med . På den här sidan - Amnesty International  kommer du att hitta länkar till blogginläggen i stafetten.

Några deltagande bloggare:

Om yttrandefrihet och censur - Anne Ramberg
Är den svenska tryckfrihetstraditionen en monad utan fönster? - Mårten Schultz
Inget grönt kort att vältra ur sig vad som helst - Anna Ek
Rösterna går inte att tysta - Fredrik Wass
Internet Access As A Human Right - Jerry Silfwer
Yttrandefrihetens bekymmersamma gränsland  - Ulf Bjereld
Kvinnorna som förändrade världen? - Åsa Romson
Yttrandefrihet – värt att slåss för - Lotta Edholm
Om yttrandefrihet, etiopiensvenskarna – och Johan Hakelius märkligheter - Johan Wirfält
Ord är makt - Camilla Eriksson
Kulturpolitik för yttrandefrihet - Madeleine Sjöstedt
Kulturella rättigheter - Eric Sjöström
Yttrandefrihetens kollektiva värde - Andreas Johansson Heinö

Monday, November 7, 2011

Amerikanska Supreme Court leker De tre aporna

Jakob Heidbrink’s bloggar i Juridikbloggen om USA:s Supreme Court som inte tar tag i det oerhört problematiska med ögonvittnesberättelser. ".. Människan är ett uselt lagringsmedium för historisk information, och hennes berättelser bör i stort sett aldrig tas för sanna utan att de styrks av teknisk bevisning."

Heidbrinks lenker til:

Argument recap: Eyewitnesses discredited? Hardly Lyle Denniston

Risk för felaktiga bedömningar Paulina Neuding

Wednesday, November 2, 2011

ICC (Internationella Brottmålsdomstolen) är en politisk domstol

"Masken har fallit. Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) är en politisk domstol!", skriver Lars O Ericsson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet i SvD Opinion.. "Syriens ledare Bashar al-Assad är knappast mindre förtjänt av en internationell arresteringsorder än Gadaffi var. Ändå gör ICC ingenting.".

Mark Klamberg "anser att kritiken är missriktad och den verkar grundas på ett missförstånd".."Det stämmer att detta är en politiserad process, men då ska kritiken riktas mot FNs säkerhetsråd, särskilt Ryssland och inte mot ICC". Hans blogg: - Kritiken avseende straffrihet i Syrien ska riktas mot Ryssland .

Fjern skattefordelen ved jobbparkering

Olav Torvund blogger om frynsegoder og skatt:

"Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver.  ..... Det er et uttalt mål å redu­sere bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bruke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bruke skatte­sys­te­met aktivt på dette områ­det, så må det være for å sti­mu­lere til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel."

Les mer: Olav Torvunds blogg

Sunday, October 30, 2011

"Facelift"

Nordic Law Blog – which I initiated earlier this year, has received a “facelift”. Nordic Law Blog now follows 20 Nordic blogs, and approximately 45 blogs outside Scandinavia . Nordic Law Blog still brings together blogs and sites that cover legal affairs and developments – hopefully cases, articles, personalities and trends of interest to Lawyers and to the community.

Our blog roll gives you a selection of blogs from Nordic countries, Europe and the US; however the selection makes no claim to be exhaustive.

Hopefully you will find some entries interesting, and return to this page regularly for updates. Feel free to suggest blogs relevant for Nordic Law Blog – suggestions are welcome.
Editor.

Piska för all del, men ingen lemlästning: Några tankar kring den s.k. BDSM-domen

Mårten Schultz: Hovrättsdomen i det s.k. BDSM-målet som kom för någon vecka har kommit att utgöra en ideologisk vattendelare....Vad som hade hänt är i det stora hela klarlagt. En sextonårig tjej* hade frivilligt (tills vidare i vardagsspråklig, inte juridisk mening) inlåtit sig i sexuellt umgänge av sado-masochistiskt slag med en 32-årig man. Den behandling som mannen utsatte kvinnan för skulle i vanliga fall vara att betrakta som misshandel, av normalgraden. ...Den stora frågan i målet var om ett ansvarsbefriande samtycke förelegat.

Den debatt som följt av domen har präglats av ideologiska positioneringar. .. I botten ligger två stora frågor.
1: I vilken utsträckning skall en människa anses kunna samtycka till att bli utsatt för gärningar, eller risker för gärningar, som vanligtvis betraktas som kränkande?
2: Hur bör juridiken förhålla sig till den värdering som görs under fråga 1?

Les Mårten Schultz

Thursday, October 27, 2011

Ingenting er mer subjektivt enn sannheten

"Mange tror nok at tvistene for domstolen som regel gjelder tolking av vanskelige juridiske regler. Sånn er det ikke. Tolkingen av regelen skaper sjelden de store problemene. Nei, kampen i domstolen står om faktum. Hvilket faktum skal legges til grunn?

Noen lever i den villfarelse at det alltid er mulig å finne et objektivt og sant faktum. Sånn er det heller ikke. I alle fall ikke faktum som er knyttet til folks observasjoner og opplevelser."
 
Les mer i Dommerbloggen. (Rune Lium)

Consumer Rights Directive approved by Council

"The EU’s Council of Ministers approved the new Consumer Rights Directive on 10 October 2011. Member States now have two years to implement the Directive". Read more: European Privat Law News from The University of Edinburgh Law School.

The text of the CRD can be found at http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments

Jurister uten etikk?

I Magnes Blogg er temaet denne uken etikk:

"På Juristforbundets Rettsikkerhetskonferanse sist uke var det oppe til debatt om juristenes etikk var samfunnsskadelig, blant annet under henvisning til at vi har et samfunnssystem som verner seg selv, og ikke nødvendigvis vårt “rettsamfunn“. Som en del av dette har vi “jurister som produserer avgjørelser og ikke rettferdighet”. "

Du kan lese mer her : Magnes Blogg (Norges Juristforbund)


Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments

Saturday, October 22, 2011

Advokaten i samhället då och nu

Anna Rambergs blogg - Anne Rambergs inledningsanförande vid Advokatdagarnas öppnande.

"Advokatyrket är ett gammalt yrke. Advokatens ställning i rättssamhället har växt fram under lång tid. Den är olika i olika rättskulturer. Ändå finns i den västerländska rättskulturen en bred enighet om hur grunddragen bör se ut."

Les mer: http://annerambergs.wordpress.com/2011/10/13/advokaten-i-samhallet-da-och-nu/

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner

John Wessel-Aas skriver denne uken om offentliggjøring av skattelister i Norge og personvern.

"Igjen er det den tiden på året da skatteoppgjøret – regnskapet mellom fellesskapet og den enkelte skattyter – er klart, og hver og én får informasjon om sitt eget oppgjør.
I motsetning til i mange land i Europa, har opplysninger om (grovt sagt) skattbar inntekt, innbetalt skatt og skattbar formue for hver enkelt skatteyter, i mange år vært offentlig tilgjengelig informasjon i Norge."

Du kan lese hans refleksjoner her: http://www.uhuru.biz/?p=906

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

Monday, August 15, 2011

Demokrati, yttringsfrihet og terror

Flere bloggere har de siste ukene reflektert over terrorsaken og aktuelle spørsmål som reiser seg i tilknytning til sårbarhet i et moderne demokrati. Terror kan lett utløse krav om strengere regulering.

Magnes Blogg skriver om Sorgmelding som kommentar til problematiseringen av sykemeldinger. John Wessel Aas skriver om å møte terror med mer demokrati og åpenhet - og da er kanskje ikke økte fullmakter til overvåkingstjenesten veien å gå? Olav Torvund tar opp dis­ku­sjo­nen om ano­nyme nett­de­bat­ter som har blus­set opp igjen. Det er en vik­tig og vans­ke­lig debatt med utgangspunkt i yttringsfriheten. Runar Lium reflekterer i Dommerbloggen over om ikke domstolloven § 133 kan være en nyttig ledesnor for den poltiske debatten. Anna Ramberg skriver denne uken om avlyssningens och tortyrens offer med referanser til England. Les også Open Rights Group - Prime Minister's attack on social media unwarranted.

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

Thursday, June 23, 2011

Dealing with Your Incompetent Boss

One of the blogs followed by Nordic Lawyers gives straightforward, actionable advice for novice managers, seasoned leaders, and people at all levels in between. Last week Amy Gallo, a contributing editor at Harvard Business Review, wrote about "Dealing with Your Incompetent Boss".

"Everyone complains about his or her boss from time to time. In fact, some consider it a national workplace pastime. But there's a difference between everyday griping and stressful frustration, just as there is a clear distinction between a manager with a few flaws and one who is incompetent. Dealing with the latter can be anguishing and taxing. But with the right mindset and a few practical tools, you can not only survive but flourish."

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

Sunday, March 20, 2011

Real Lawyers have blogs

The title makes reference to the name of one of the approximately 40 blogs followed by Nordic Lawyers . Nordic Lawyers brings together blogs and sites that cover legal affairs and developments – hopefully cases, articles, personalities and trends of interest to group members and to the community. Our blog roll gives you a selection of blogs from Europe and the US, however the selection makes no claim to be exhaustive.
Some of the entries this week:

Real Lawyers have blogs entry comments on LinkedIn which now, according to the author, serves as professional profile of record for lawyers .

"For decades Martindale-Hubbell served as the professional profile of record for attorneys and law firms. Their day has past. LinkedIn has replaced Martindale-Hubbell. Not only does LinkedIn serve as your profile as a lawyer, but LinkedIn provides a vibrant networking platform to network within the industries and communities you're looking to grow your practice. "

The Lawyerist discusses Facbook Pages vs Facebook Profile, and recommends Facebook Pages and concludes:  "Don’t give up the useful tools available to you by staying with a Facebook profile instead of a page. Convert your account to one you use for yourself, still an excellent networking tool, and take advantage of the opportunities provided by a page. Working with a page and an account together you can make your Facebook presence and marketing opportunities even stronger than before"

Lawyers Life shares thoughts about how to quit your job without burning your bridges. "Quit with a smile. Give a decent amount of notice. Don't forget the bonus. Keep busy until you leave and finally - suggestions - how to handle that exit interview?"

iPhone J.D (Lawyers using iPhone) gives updates for Lawyers using iPhone and other gadgets -this week the iPad 2. TopLawyerCoach, Legal Business Development and Legal Marketing blog discuss issues such as “4 ways to manage Clients expectations”, “How to improve the management of legal teams” and “How satisfied are your clients? Ask them”.

Other blogs comments European Law, Monetary Law, Legal Theory and Legal history.

The International Bar Association and Opinio Jure this week addresses Libya.

The International Bar Association : Justice for Libya: Local or ‘international’ - "At present, the future of the North African country hangs in the balance. Gaddafi’s forces are marching on Benghazi, the central hub of the resistance movement, while the international community tears through the final layers of red tape to give planes the go-ahead to take to the skies. Few believe the struggle will be easy. But win or lose, should Gaddafi survive the conflict, he may find himself facing legal action for his aggressive stance against the Libyan people. The International Criminal Court (ICC) has already opened an investigation into alleged crimes against humanity committed since 15 February, and the Prosecutor has said he hopes to make an arrest warrant within the next few months".

Opinio Jure - Libya and the Three models of the Security Council.
The author discusses ways in which the Security Council might function, for some given situation, in regards to international peace and security. The three modes discussed are: "The Security Council as the “management committee of our fledgling collective security system"... as the “concert of the nations ... or as the “talking shop of the nations .. Moreover, if the world is in fact becoming more multipolar, one might expect the Security Council to have fewer, not more possibilities, for being the “management committee” or the “concert of nations.” A multipolar world is more intensely competitive, not cooperative ... It tends toward the last of these three modes, not the first two."

*****

Hopefully you will find some entries interesting, and return to this page regularly for updates. Feel free to suggest blogs relevant for this page – suggestions are welcome. Please post a comment below.

Tuesday, March 15, 2011

Nordic Lawyers Academy

Nordic Lawyers Academy is a cooperation about legal education between the Bar and Law Societies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
The forum, unknown for most lawyers, offers seminars conferences and courses twice a year. The courses are mainly addressed at business lawyers who cannot cover their need for relevant in-service training through the existing national in-service training programs.
The conference is aimed at attorneys and lawyers in the Nordic countries. However, other persons especially interested in the topics of the conference are also welcome to attend.
During the period of 31st March to 5th April 2011, Nordic Lawyers Academy run for the fourth time a course of organizing and managing a law office in a Nordic country, where current topics in management, strategy, economics, etc. are debated. The conference takes place in Greenland.
The Nordic Tax Conference (previously The Stenungsund Conference) will be held for the 4th time in 2011. This year’s conference takes place in Stockholm, Thursday 10th and Friday 11th November 2011. The Nordic Tax Conference concentrates on sources of tax law relevant across the national borders within the Nordic countries, and should be relevant for any day to day practice of tax law.
Read more: Nordic Lawyers Academy


Monday, March 14, 2011

We are the world – Earthquake in Japan

“We are the World” is the song and Charity single originally recorded by the supergroup USA for Africa in 1985 . It was written by Michael Jackson and Lionel Richie, and produced by Quincy Jones and Michael Omartian  (Wikipedia)

A remake of the song by another all-star cast of singers was recorded on February 1, 2010 following the devastation caused by the earthquake in Haiti.

Following the devastation caused by the 8,9 - magnitude earthquake in Japan, the strongest tremor ever recorded in Japan, the tsunami swept over northern coastal towns, and at least 10,000 people are confirmed dead. However, government officials say the death toll will rise.  

Humanitarian aid is needed – help raise money to help earthquake, tsunami victims in Japan. Respond with cash and support recovery projects in the affected areas.  Hopefully the song - "We are the world" will inspire you once more.Friday, February 18, 2011

Elgjakt til (skatte-) besvær

16.02.2011 17:11
Det har i de sener år vært en del oppmerksomhet omkring skatteplikt for representasjonstiltak mv. Med Ski VM i Oslo nært forestående er dette sikkert en relevant problemstilIing for mange. Det finnes lite rettskilder om hvordan fordelsbegrepet skal anvendes. I en ny dom fra Borgarting Lagmannsrett av 17.januar 2011, LB-2009-132855 , var spørsmålet om deltakelse på reiser i arbeidsgivers regi (”incentivturer”/representasjonsreiser) var fordel vunnet ved arbeid – og derved skattepliktig. Siden det var på det rene at skatteyter ikke hadde opplyst om sin deltakelse på turene overfor skattemyndighetene, ble det også et spørsmål om tilleggsskatt.
Etter skattelovens § 5-1 første ledd anses ”enhver fordel vunnet ved arbeid” som skattepliktig inntekt. Etter skattelovens § 5 -12 første ledd menes med naturalytelser enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker eller lignende betalingsmidler. Naturalytelser regnes som ”annen godtgjørelse” etter skattelovens § 5- 10 første ledd bokstav a , og er dermed skattepliktig dersom det kan regnes som fordel ”vunnet ved arbeid”.
Så langt skattereglene.
Saken dreide seg om to reiser til et tennisarrangement i Paris – ”French Open”, samt til sammen elleve jaktturer over en treårsperiode – alle dekket av arbeidsgiver.
Skatteyter var daglig leder i et sponsorfirma frem til selskapet gikk konkurs i 2003. Virksomhet bestod i hovedsak av å etablere sponsoravtaler mellom næringsdrivende og idrett og kultur. Skatteyter anførte bl.a. at de nevnte turene var en del av hans arbeid. Turene var knyttet opp til gjennomføringen av selskapets inntektsfremmende virksomhet.  Han mente at det derfor ikke var grunnlag for fordelsbeskatning.
Skatt Øst var av en annen oppfatning. De mente at reisene ikke hadde karater av tjenestereiser, men snarere turer som fremstod som fritidsaktiviteter av høy verdi for skatteyter, til dels med et luksuriøst preg og med deltakelse av familiemedlemmer. Den skattepliktige fordelen ble av Skatt Øst vurdert til kr 297 260,-.
Lagmannsretten uttalte at - ”det riktige rettslige utgangspunkt må være å foreta en helhetsvurdering av den enkelte tur, og hvor turens preg av tjenestereise, herunder omfanget av arbeidsoppgaver, veies opp mot elementene av fritid, ferie og fornøyelse”. Videre at det må kreves en ”kvalifisert overvekt av fritidselement” for at fordelen med turen skal være skattepliktig.
Lagmannsretten foretok en konkret vurdering. De to turene til French Open i Paris måtte anses som ordinære tjenestereiser for skatteyter. Fordelen han oppebar ved egen og ektefelles deltakelse ble ikke ansett å utgjøre skattepliktig fordel for ham. Bakgrunnen var her at reisene kunne knyttes konkret opp i en avtaleforpliktelse for sponsorfirmaet, og at det kom et resultat i form av en ny sponsoravtale. Lagmannsretten anså ikke det å tilbringe tid i Paris, se på tenniskamper, bo på et eksklusivt hotell mv., å vært det overveiende element for skatteyter på disse turene.
Når det gjaldt jaktturene derimot, anså Lagmannsretten at disse hadde et klart overveiende preg av fritidsaktivitet for skatteyter. Selv om turene kan ha vært salgsfremmende, er dette ikke avgjørende for lagmannsretten. Skatteyters arbeidsoppgaver antas videre forholdsmessig langt lavere enn omfanget av jakt og annen fritidsaktivitet. Skattekontorets kostnadsberegning viste for øvrig at en god del av kostnadene til turen knyttet seg til selve elgjakten, i form av betaling for jaktleie, jaktguide, leie av hunder og geviravgift. Lagmannsretten la for øvrig til grunn at det ikke var andre aktiviteter på turen enn jakt, bespisning og overnatting. Fordelen med turene måtte anses som skattepliktig fordel for ham og følgelig tillagt alminnelig inntekt og personinntekt.
Skatteyter ble i tillegg ilagt en tilleggsskatt for ufullstendige opplysninger.

Monday, February 14, 2011

Styremedlemmer – de store lønnstaperne?

 
Styrehonoraret er en kompensasjon for at styreleder og styremedlemmer stiller sin arbeidskraft og kompetanse til disposisjon for bedriften. Normalt dekker styrehonoraret forberedende arbeid, deltakelsen på de formelle styremøtene samt deltakelse i andre aktiviteter – f. eks. interne strategiseminarer og lignende.  Honoraret skal også dekke det ansvar/ risiko man påtar seg som styremedlem.
I en uhøytidelig undersøkelse gjennomført i det profesjonelle nettverket Linkedin blant medlemmer i gruppen ”Styremedlemmer i Norge” fremkom interessante resultater. ”Styremedlemmer i Norge” samler styremedlemmer og styrekompetanse i et online forum og danner også basis for medlemskap i Norsk styrenettverk – se bloggpost http://norskstyrenettverk.blogspot.com/
Medlemmene ble spurt om hva som er riktig godtgjørelse for styremedlemmer i en SMB – bedrift. Undersøkelsen ble gjennomført i Linkedin Polls – med svaralternativer innenfor nærmere definerte intervaller. På aggregert nivå fordelte svarene seg interessant nok slik (per 20.nov 2010 – 187 respondenter):
Ca.43 % av respondentene anga intervallet kr. 40.000-79.000,- som det riktige nivå.
Ca. 26 % angav intervallet under kr. 40.000,- som riktig nivå, og
Ca. 26 % anga intervallet kr. 80.000-139.000,- som riktig nivå.
Ca. 4 % anga kr. 140.000-200.000,- som riktig nivå.
Under 1 % anga kr. 200.000,- eller høyere
(har du tilgang til Linkedin – se http://polls.linkedin.com/poll-results/74547/wdljv for nærmere resultater)
At hele 69 % av respondentene svarer kr. 79.000,- eller lavere som akseptabelt nivå, er overraskende, gitt den risiko et styremedlem eksponerer seg for. Jamfør omfattende handleplikter i samsvar med lovpålagt forvaltningsplikt , tilsynsplikt og opplysningsplikt. Manglende aktivitet føre lett til et personlig ansvar.  Eller er ikke resultatene så overraskende? Kanskje bare en bekreftelse på generelt lave styrehonorarer, som ikke har utviklet seg i takt med veksten i lederlønninger? En konsekvens av en systematisk underprising av styremedlemmers arbeidsprestasjoner?
Denne uhøytidelige spørreundersøkelsen kan selvfølgelig ikke gi noe generelt svar på hvor høyt et individuelt styrehonorar bør være. Lønnsfastsettelsen for arbeidstakere vil være avhengig av en rekke faktorer, styremedlemmer intet unntak. Vanlige vurderingskriterier er selskapets størrelse og bransje (risikoprofil på selskapet), styrets oppgaver og ansvar, antall styremøter (gjerne avhengig av selskapets situasjon/fase i bedriftssyklus) og særskilt kompetanse/erfaringsbakgrunn. Det skilles også mellom styrets leder og styremedlemmer. Særlige vurderinger kan likeledes gjøre seg gjeldende for interne styremedlemmer som har lønn fra selskapet mens de ivaretar styreansvaret, eller aksjonærer som ivaretar sine eierposisjoner.
Styremedlemmer er en ressurs bedriften kan ønske å bruke til andre oppgaver. For eksempel er advokater ofte etterspurte på grunn av juridisk kompetanse og i mange tilfeller bred erfaring fra næringslivet. Slike tilleggsoppgaver bør honoreres separat. Samlet godtgjørelse kan falle noe annerledes ut.
Svarene kan kanskje tolkes som at styrehonorar ikke er eneste insentiv til å påta seg styreverv? Nettverksbygging og synliggjøre av egen kompetanse og dyktighet som beslutningstaker, eller egenutvikling gjennom lærdom og erfaring er kanskje like viktig som honorar. Kanskje ligger det også mye status og prestisje i det å få et styreverv, som igjen kan åpne nye dører?
Det er likevel min uærbødige påstand at styremedlemmer i Norge er systematisk underbetalt for det arbeid som faktisk utføres, ikke minst sett i sammenheng med den generelle (og bevisste) kompetanseheving som har skjedd de senere år. Endringer i styrets rolle samt økt fokus på og strengere formelt styreansvar, tilsier også en høyere kompensasjon for risiko.

Av Stig Asmussen

Monday, January 31, 2011

Norsk Styrenettverk

Norsk Styrenettverk

 
Norsk Styrenettverk tar mål av seg til å være Norges interesseorganisasjon for styrer og enkeltpersoner i et styre, hva enten som styremedlem eller styreleder. Nettverket har et overordnet mål eller visjon - "Et sterkere Norge etter oljetidsalderen". Også personer uten styreverv er velkommen i nettverket.
Gruppen samler styremedlemmer og styrekompetanse i et online forum på det sosiale mediet Linkedin . Siktemålet er iht. gruppeprofilen
”Å hjelpe og bistå hverandre ved å kunne stille spørsmål og å finne mulige svar på vanskelige problemstillinger. For ethvert styre kan også dets samlede nettverk være av stor betydning”.
Du finner en rekke interessante diskusjoner relevant for styremedlemmer i nettverkets forum på Linkedin. Forumet har egne undergrupper for personer som søker styreverv og personer som leilighetsvis søker styremedlemmer.
Du kan også følge nettverkets bloggpost her .
Blant seneste bloggposter er bl.a.:
Nettverket etablerer også, i samarbeide med Handelshøyskolen BI, en online database for styrekompetanse. Basen skal inneholde opptak av foredrag, slides, eLæringsmoduler, lenker til forumdiskusjoner innen viktige temaer, lenker til relevante bøker og artikler, samt mediaklipp for opplæring innen viktige fagområder.
Spennende å følge utviklingen fremover!
Interessert i andre nettsteder aktuelle for styrearbeid?
Bloggsiden for Norsk Styrenettverk inneholder oppdaterte linker til bloggere i nettverket samt relevante hjemmesider. Aktuelle hjemmesider per dato er gjengitt nedenfor: