Saturday, October 22, 2011

Advokaten i samhället då och nu

Anna Rambergs blogg - Anne Rambergs inledningsanförande vid Advokatdagarnas öppnande.

"Advokatyrket är ett gammalt yrke. Advokatens ställning i rättssamhället har växt fram under lång tid. Den är olika i olika rättskulturer. Ändå finns i den västerländska rättskulturen en bred enighet om hur grunddragen bör se ut."

Les mer: http://annerambergs.wordpress.com/2011/10/13/advokaten-i-samhallet-da-och-nu/

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

No comments:

Post a Comment