Thursday, October 27, 2011

Jurister uten etikk?

I Magnes Blogg er temaet denne uken etikk:

"På Juristforbundets Rettsikkerhetskonferanse sist uke var det oppe til debatt om juristenes etikk var samfunnsskadelig, blant annet under henvisning til at vi har et samfunnssystem som verner seg selv, og ikke nødvendigvis vårt “rettsamfunn“. Som en del av dette har vi “jurister som produserer avgjørelser og ikke rettferdighet”. "

Du kan lese mer her : Magnes Blogg (Norges Juristforbund)


Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments

No comments:

Post a Comment