Sunday, October 30, 2011

Piska för all del, men ingen lemlästning: Några tankar kring den s.k. BDSM-domen

Mårten Schultz: Hovrättsdomen i det s.k. BDSM-målet som kom för någon vecka har kommit att utgöra en ideologisk vattendelare....Vad som hade hänt är i det stora hela klarlagt. En sextonårig tjej* hade frivilligt (tills vidare i vardagsspråklig, inte juridisk mening) inlåtit sig i sexuellt umgänge av sado-masochistiskt slag med en 32-årig man. Den behandling som mannen utsatte kvinnan för skulle i vanliga fall vara att betrakta som misshandel, av normalgraden. ...Den stora frågan i målet var om ett ansvarsbefriande samtycke förelegat.

Den debatt som följt av domen har präglats av ideologiska positioneringar. .. I botten ligger två stora frågor.
1: I vilken utsträckning skall en människa anses kunna samtycka till att bli utsatt för gärningar, eller risker för gärningar, som vanligtvis betraktas som kränkande?
2: Hur bör juridiken förhålla sig till den värdering som görs under fråga 1?

Les Mårten Schultz

No comments:

Post a Comment