Saturday, October 22, 2011

Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner

John Wessel-Aas skriver denne uken om offentliggjøring av skattelister i Norge og personvern.

"Igjen er det den tiden på året da skatteoppgjøret – regnskapet mellom fellesskapet og den enkelte skattyter – er klart, og hver og én får informasjon om sitt eget oppgjør.
I motsetning til i mange land i Europa, har opplysninger om (grovt sagt) skattbar inntekt, innbetalt skatt og skattbar formue for hver enkelt skatteyter, i mange år vært offentlig tilgjengelig informasjon i Norge."

Du kan lese hans refleksjoner her: http://www.uhuru.biz/?p=906

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.

No comments:

Post a Comment