Monday, November 28, 2011

Bloggstafett - Skriv för frihet

Den 20 november inleds Amnestys bloggstafett för yttrandefrihet. Läs inläggen och följ med . På den här sidan - Amnesty International  kommer du att hitta länkar till blogginläggen i stafetten.

Några deltagande bloggare:

Om yttrandefrihet och censur - Anne Ramberg
Är den svenska tryckfrihetstraditionen en monad utan fönster? - Mårten Schultz
Inget grönt kort att vältra ur sig vad som helst - Anna Ek
Rösterna går inte att tysta - Fredrik Wass
Internet Access As A Human Right - Jerry Silfwer
Yttrandefrihetens bekymmersamma gränsland  - Ulf Bjereld
Kvinnorna som förändrade världen? - Åsa Romson
Yttrandefrihet – värt att slåss för - Lotta Edholm
Om yttrandefrihet, etiopiensvenskarna – och Johan Hakelius märkligheter - Johan Wirfält
Ord är makt - Camilla Eriksson
Kulturpolitik för yttrandefrihet - Madeleine Sjöstedt
Kulturella rättigheter - Eric Sjöström
Yttrandefrihetens kollektiva värde - Andreas Johansson Heinö

Monday, November 7, 2011

Amerikanska Supreme Court leker De tre aporna

Jakob Heidbrink’s bloggar i Juridikbloggen om USA:s Supreme Court som inte tar tag i det oerhört problematiska med ögonvittnesberättelser. ".. Människan är ett uselt lagringsmedium för historisk information, och hennes berättelser bör i stort sett aldrig tas för sanna utan att de styrks av teknisk bevisning."

Heidbrinks lenker til:

Argument recap: Eyewitnesses discredited? Hardly Lyle Denniston

Risk för felaktiga bedömningar Paulina Neuding

Wednesday, November 2, 2011

ICC (Internationella Brottmålsdomstolen) är en politisk domstol

"Masken har fallit. Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) är en politisk domstol!", skriver Lars O Ericsson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet i SvD Opinion.. "Syriens ledare Bashar al-Assad är knappast mindre förtjänt av en internationell arresteringsorder än Gadaffi var. Ändå gör ICC ingenting.".

Mark Klamberg "anser att kritiken är missriktad och den verkar grundas på ett missförstånd".."Det stämmer att detta är en politiserad process, men då ska kritiken riktas mot FNs säkerhetsråd, särskilt Ryssland och inte mot ICC". Hans blogg: - Kritiken avseende straffrihet i Syrien ska riktas mot Ryssland .

Fjern skattefordelen ved jobbparkering

Olav Torvund blogger om frynsegoder og skatt:

"Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver.  ..... Det er et uttalt mål å redu­sere bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bruke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bruke skatte­sys­te­met aktivt på dette områ­det, så må det være for å sti­mu­lere til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel."

Les mer: Olav Torvunds blogg