Wednesday, November 2, 2011

ICC (Internationella Brottmålsdomstolen) är en politisk domstol

"Masken har fallit. Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) är en politisk domstol!", skriver Lars O Ericsson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet i SvD Opinion.. "Syriens ledare Bashar al-Assad är knappast mindre förtjänt av en internationell arresteringsorder än Gadaffi var. Ändå gör ICC ingenting.".

Mark Klamberg "anser att kritiken är missriktad och den verkar grundas på ett missförstånd".."Det stämmer att detta är en politiserad process, men då ska kritiken riktas mot FNs säkerhetsråd, särskilt Ryssland och inte mot ICC". Hans blogg: - Kritiken avseende straffrihet i Syrien ska riktas mot Ryssland .

No comments:

Post a Comment