Tuesday, February 14, 2012

Women on Company Boards - Policy Debate

Women's under-representation in company boardrooms:

"This is anachronistic and unacceptable, given that gender equality is a fundamental principle of the EU," says the Danish Presidency;

“Women account for 60 percent of new university graduates and 45 percent of the workforce in the EU, yet their participation in economic decision-making, including company boardrooms, remains disproportionately low. In 2010, women made up just under 12 per cent of board members in the largest publicly listed companies and around 3 per cent of board chairs. Between 2003 and 2010, the share of women in company boardrooms increased by just three percentage points and the share of female chairs only increased by a single percentage point.

Projections show that the share of women on the boards of major publicly listed companies in Europe will rise by around half a percentage point per year. At the present rate, it will take another half century before a reasonable balance is reached (at least 40% of each sex on company boards).

Meanwhile, a growing number of studies from different countries strongly suggest that there is a positive correlation between the percentage of women in senior positions and the economic and organizational performance of companies."

(State of play - from background note - Danish Presidency of the Council of the European Union)

The Council will hold a policy debate on women on company boards. Ministers will discuss the issue on Friday, 17 Feb. Read more about the EU framework, the way forward and questions for the Ministers` debate: Link

In March 2012, the Commission will assess the situation.

1 comment:

  1. Ja, denna fråga dyker ständigt upp i debatten. Sant är att kvinnor idag är överrepresenterade på universiteten runt hela västvärlden. Detta fenomen pekar förvisso på en diskriminering mot män, men det tappas gärna bort i debatten. Dock är fenomenet rätt nytt. Det man inte beaktar i debatten är att det i regel tar tid innan man kvalificerar sig för det förtroende ett styrelseuppdrag innebär. En ung välutbildad kvinna kommer därför inte i fråga, inte heller en ung välutbildad man. Men detta faktum glöms hela tiden bort. Däremot kan vi nog se fram mot ändring i framtiden när de unga välutbildade har närmat sig 40-strecket. Sedan kan ju också fundera över varför inte kvinnor är villiga att riskera sitt eget kapital genom att starta bolag där de själva kan bestämma vilka personer som ska ingå i styrelsen? Varför vill kvinnor hela tiden att männen ska ge dem förmåner? Varför kan de inte skapa sina egna förutsättningar? Om kvinnor nu är så hjälplösa och initiativlösa så kanske det är en förklaring till varför de inte får fler styrelseuppdrag?

    ReplyDelete