Thursday, June 14, 2012

TV-aksjonen 2012 | Amnesty InternationalAdvokatforeningen støtter årets TV-aksjon «Stå opp mot urett!»,
Støtt opp om Amnesty - TV aksjonen 2012.


Amnestys arbeid handler om å skrape mer rettferdighet over hele verden, og tittelen på årets TV-aksjon er nettopp Rettferdighet.

Arbeidsområdene for midlene fra TV-aksjonen 2012 vil være:
• Rettferdighet for de som straffes for å bruke ytringsfriheten
• Rettferdighet for diskriminerte kvinner og minoriteter
• Rettferdighet for ofre etter selskapers brudd på menneskerettigheter
• Rettferdighet for ofre etter væpnede konflikter
• Rettferdige rettsystemer i Tunisia, Egypt og stater i Midtøsten

(Kilde: Foto og tekst Amnesty)

TV-aksjonen 2012 | Amnesty International