Friday, November 16, 2012

Advokatforeningens årstale 2012 - om bruk av sakkyndige i rettspleien

Advokatforeningens årstale er etatablert som en tradisjon. Årets tale ble holdt av Advokatforeningens leder Erik Keiserud torsdag 15.november 2012 . Ikke helt overraskende var bakteppet 22.juli-rettssaken og den massive debatt om de sakkyndiges rolle. Tittelen for årstalen var:

 Sakkyndighet i rettspleien - hjelp for dommeren eller fare for rettsikkerheten?

I sin tale redegjør Keiserud for utfordringene ved bruk av sakkyndige i rettssaker, og peker på mulige veier ut av uføre. En av de største utfordringer i dag er, i følge Advokatforeningen, at de sakkyndiges arbeid skjer i et rettsløst rom uten å være underlagt prosessuelle krav og prinsipper.

Advokatforeningen mener at det utredningsarbeid som er varslet på langt nær griper fatt i alle de problemstillinger som reises. Advokatforeningen vil derfor invitere Dommerforeningen og Riksadvokaten til et samarbeid med sikte på å få fjernet "den vilkårlige sakyndigheten" fra norske rettssaler.

Les hele talen her: Advokatforeningens årstale 2012

Advokatforeningen

Les også kommentarer i media:

Erik Keiseruds kronikk i Aftenposten

Vil ha tilregnlighetsutvalg raskt i gang (Aftenposten)

Ber om klarere sakkyndigeregler (NRK Nyheter)

Friday, November 9, 2012

Overtar multinasjonale advokatkontorer det nordiske marked?

Baker & McKenzie, Linklater og DLA Piper m.fl er allerede etablert i ett eller flere nordiske land. Hvilken betydning har det for advokatbransjen? Vil vi se en sentralisering rundt flere store internasjonale firmaer i årene som kommer?

I Sveriges Advokatsamfunds tidskrift Advokaten nr. 8 (nettutgaven) kommenteres i tre oppslag den konkurransesituasjon som møter svenske advokatfirmaer. Du kan lese disse her:

Brobyggare – advokaterna som länkar samman världens länder

Sagt om …

- De utländska jättarna som har Stockholmskontor

Monday, November 5, 2012

Inward Investment in Nordic countries?

When an investing company uses capital cross border to create a new foreign company, gains control of an existing enterprise or develops the business of an affiliated foreign company – it defines an inward investment. Add a greenfield development, and acquisition or joint venture or reinvestment in an existing venture, - however exclude portfolio investments where there is no management role.


What is the company seeking to acquire? Access to markets, location, supply, technology, competences and finance? 

Investor attractions probably is all about political and economic stability, market proximity, quality of relevant workforce, existing infrastructure and support services, costs – start-up and support services and minimum bureaucracy.

Have governments In Nordic countries established an infrastructure for inward investment?

To answer that question,look at a brilliant map presented by Legatum Institute. It gives an unique picture of welt and well-being in 142 countries: LINK

By incorporating traditional economic measures of prosperity with measures of well-being and life satisfaction, they have ranked the world according to major key drivers of national prosperity. Key drivers such as entrepreneurship and opportunity, effective and accountable government, and the rule of law.


The overall prosperity rank:  – Nordic countries among the Top Ten Countries: 

Norway 1st, Denmark 2nd and Sweden 3rd. Finland is 7th and Iceland 15th.

Trade, investment and entrepreneurship - welcome!