Friday, November 16, 2012

Advokatforeningens årstale 2012 - om bruk av sakkyndige i rettspleien

Advokatforeningens årstale er etatablert som en tradisjon. Årets tale ble holdt av Advokatforeningens leder Erik Keiserud torsdag 15.november 2012 . Ikke helt overraskende var bakteppet 22.juli-rettssaken og den massive debatt om de sakkyndiges rolle. Tittelen for årstalen var:

 Sakkyndighet i rettspleien - hjelp for dommeren eller fare for rettsikkerheten?

I sin tale redegjør Keiserud for utfordringene ved bruk av sakkyndige i rettssaker, og peker på mulige veier ut av uføre. En av de største utfordringer i dag er, i følge Advokatforeningen, at de sakkyndiges arbeid skjer i et rettsløst rom uten å være underlagt prosessuelle krav og prinsipper.

Advokatforeningen mener at det utredningsarbeid som er varslet på langt nær griper fatt i alle de problemstillinger som reises. Advokatforeningen vil derfor invitere Dommerforeningen og Riksadvokaten til et samarbeid med sikte på å få fjernet "den vilkårlige sakyndigheten" fra norske rettssaler.

Les hele talen her: Advokatforeningens årstale 2012

Advokatforeningen

Les også kommentarer i media:

Erik Keiseruds kronikk i Aftenposten

Vil ha tilregnlighetsutvalg raskt i gang (Aftenposten)

Ber om klarere sakkyndigeregler (NRK Nyheter)

1 comment:

  1. Hello there, I was looking for contract lawyer cambridge and I came across your blog, very informative and entertaining, it shows that your an expert in your field.
    I will definitely be back for more. Keep it up!
    Cheers!

    ReplyDelete