Tuesday, July 9, 2013

Egypt

Demokratisk ‎#statskupp - praktisk tilpasning av begrepet ? Egypt: Street fight | The Economist

Norges Juristforbund lanserer etiske retningslinjer

"
"Reglene skal være et forankringspunkt og dette er et veldig bra utgangspunkt for hvordan jurister skal opptre. Det handler om å ivareta den profesjonen vi er i"
, sier advokat Ragnhild Bø Raugland, leder i advokatkontoret i Juristforbundet og visepresident i Juristforbundet Erik Warberg til Juristkontakt.
Jurister skal: - Ivareta grunleggende rettsikkerhetsprinsipper - Opptre etterrettelig og saklig - Møte andre mennesker med hensyn og respekt - Opptre ansvarlig i sin posisjon og i henhold til sin kompetanse - Legge både det faglige og etiske skjønnet til grunn i sine vurderinger - Bidra til en rettferdig prosess der alle parter får fremme sitt syn og blir ivaretatt - Opptre med integritet, uten tanke på egen fordel og frisiko - Aldr la politisk oppfatning, etnisk bakgrunn, livssyn. kjønn eller andre utenforliggende hensyn påvirke sitt skjønn og sine faglige vurderinger - Være bevistt betydningen av å behandle de opplysningene man besitter med fortrolighet og diskresjon - Bidra til en kultur som åpner for faglige motforestillinger, etiske refleksjoner og bevissthet i yrkesutøvelse (Kilde: Juristforbundet)