Friday, November 22, 2013

Når er straffen streng nok?

Lederen for Advokatforeningen Erik Keiserud mener politikerne maner til for strenge straffer. Les Advokatforeningens årstale her.

No comments:

Post a Comment