Friday, October 10, 2014

Nobels Fredspris 2014 ... for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

Her er begrunnelsen fra Nobelkomiteen:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. I verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.

Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Nobelkomiteen ser et viktig poeng i at en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme. Mange andre personer og institusjoner i det internasjonale samfunn har også bidratt. Det er beregnet at det i dag finnes 168 millioner barnearbeidere rundt om i verden. I 2000 var tallet 78 millioner høyere. Verden er kommet nærmere målet om avskaffelse av barnearbeid.
Kampen mot undertrykkelse og for barn og unges rettigheter bidrar til realiseringen av det "brorskap mellom nasjonene" som Alfred Nobel omtaler i sitt testamente som et av kriteriene for Nobels fredspris.


Sunday, March 23, 2014

Nordens "grunnlov"

Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov" ble inngått 23.mars 1962. Nordens dag den 23.mars, er med andre ord hele Nordens grunnlov.

Les mer: Foreningen Norden

Friday, March 21, 2014

Gender equality of historic proportions — Nordic Labour Journal

Power is equally shared between men and women in Norway. First time ever, according to the Nordic Labour Journal’s gender equality barometer.


Gender equality of historic proportions — Nordic Labour Journal

Thursday, February 20, 2014

Statement by President Barroso on Ukraine - Euromaidan
EUROPA - PRESS RELEASES - Press release - Statement by President Barroso on the situation in Ukraine: EUROPA - PRESS RELEASES - Press release - Statement by President Barroso on the situation in Ukraine

Asset freeze and visa ban against those responsible for human rights violations, violence and use of excessive force. Here are the full conclusions of today's extraordinary EU Foreign Affairs Council: http://bit.ly/NeG7D4

UKRAINE

" Не думал, что наступят времена, когда украинец будет убивать украинца . I've never thought that sometime Ukrainian will kill Ukrainian."