Sunday, March 23, 2014

Nordens "grunnlov"

Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov" ble inngått 23.mars 1962. Nordens dag den 23.mars, er med andre ord hele Nordens grunnlov.

Les mer: Foreningen Norden

Friday, March 21, 2014

Gender equality of historic proportions — Nordic Labour Journal

Power is equally shared between men and women in Norway. First time ever, according to the Nordic Labour Journal’s gender equality barometer.


Gender equality of historic proportions — Nordic Labour Journal