Sunday, March 23, 2014

Nordens "grunnlov"

Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov" ble inngått 23.mars 1962. Nordens dag den 23.mars, er med andre ord hele Nordens grunnlov.

Les mer: Foreningen Norden

No comments:

Post a Comment