Tuesday, December 10, 2013

Mandela 'one of the greatest names' in Nobel history: Committee

The Norwegian Nobel committee paid tribute Friday to Nelson Mandela, calling him "one of the greatest names in the long history of the Nobel Peace Prize".
What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. — Nelson Mandela.
Nelson Mandela Death: A Look at South Africa's First Black President - Documentary by The New York Times:

Nobel Peace Prize

The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for its extensive efforts to eliminate chemical weapons. OPCW Director-General Ahmet Ûzümcü arrives at Oslo Airport to accept the Nobel Peace Prize on behalf of the organisation. He is met by Torbjørn Jagland, chairman of The Nobel Committee,

Wednesday, November 27, 2013

Zero Tolerance to Female Genital Mutilation

The EU estimates 500,000 girls and women living in Europe are suffering with the lifelong consequences of female genital mutilation. And an estimated 180,000 girls in Europe are at risk of female genital mutilation each year. Yesterday the EU Commision have published a strategy paper with a new push to fight female genital mutilation (FGM) in the EU and beyond. Read more here

Monday, November 25, 2013

Straffenivået - Advokatforeningens leder Erik Keiserud på web-tv

25 November is the International Day to End Violence against Women

Calling for action on the International Day to End Violence against Women, 25 November 2013. UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka. Marks the beginning of the 16 Days of Activism against Gender Violence! From 25 November to 10 December

Friday, November 22, 2013

Når er straffen streng nok?

Lederen for Advokatforeningen Erik Keiserud mener politikerne maner til for strenge straffer. Les Advokatforeningens årstale her.

Tuesday, July 9, 2013

Egypt

Demokratisk ‎#statskupp - praktisk tilpasning av begrepet ? Egypt: Street fight | The Economist

Norges Juristforbund lanserer etiske retningslinjer

"
"Reglene skal være et forankringspunkt og dette er et veldig bra utgangspunkt for hvordan jurister skal opptre. Det handler om å ivareta den profesjonen vi er i"
, sier advokat Ragnhild Bø Raugland, leder i advokatkontoret i Juristforbundet og visepresident i Juristforbundet Erik Warberg til Juristkontakt.
Jurister skal: - Ivareta grunleggende rettsikkerhetsprinsipper - Opptre etterrettelig og saklig - Møte andre mennesker med hensyn og respekt - Opptre ansvarlig i sin posisjon og i henhold til sin kompetanse - Legge både det faglige og etiske skjønnet til grunn i sine vurderinger - Bidra til en rettferdig prosess der alle parter får fremme sitt syn og blir ivaretatt - Opptre med integritet, uten tanke på egen fordel og frisiko - Aldr la politisk oppfatning, etnisk bakgrunn, livssyn. kjønn eller andre utenforliggende hensyn påvirke sitt skjønn og sine faglige vurderinger - Være bevistt betydningen av å behandle de opplysningene man besitter med fortrolighet og diskresjon - Bidra til en kultur som åpner for faglige motforestillinger, etiske refleksjoner og bevissthet i yrkesutøvelse (Kilde: Juristforbundet)