Monday, August 15, 2011

Demokrati, yttringsfrihet og terror

Flere bloggere har de siste ukene reflektert over terrorsaken og aktuelle spørsmål som reiser seg i tilknytning til sårbarhet i et moderne demokrati. Terror kan lett utløse krav om strengere regulering.

Magnes Blogg skriver om Sorgmelding som kommentar til problematiseringen av sykemeldinger. John Wessel Aas skriver om å møte terror med mer demokrati og åpenhet - og da er kanskje ikke økte fullmakter til overvåkingstjenesten veien å gå? Olav Torvund tar opp dis­ku­sjo­nen om ano­nyme nett­de­bat­ter som har blus­set opp igjen. Det er en vik­tig og vans­ke­lig debatt med utgangspunkt i yttringsfriheten. Runar Lium reflekterer i Dommerbloggen over om ikke domstolloven § 133 kan være en nyttig ledesnor for den poltiske debatten. Anna Ramberg skriver denne uken om avlyssningens och tortyrens offer med referanser til England. Les også Open Rights Group - Prime Minister's attack on social media unwarranted.

Nordic Law Blog brings together blogs and sites that cover leagal affairs and developments.